IB

IB (International Baccalaureate) Diploma Program, uluslararası bir öğrenci sertifikasyon programıdır. IB Diploma Programı, 16-19 yaş arasındaki öğrencilere yöneliktir ve uluslararası kabul görmüş bir eğitim programıdır. Program, öğrencilere derinlemesine öğrenme, eleştirel düşünme, araştırma becerileri ve bağımsız öğrenme gibi beceriler kazandırmayı hedefler.

IB Diploma Programı, altı temel alanda çalışmalar yapmayı içerir: dil ve edebiyat, yabancı dil, sosyal bilimler, deneysel bilimler, matematik ve sanat. Öğrenciler, belirli konuları araştırarak ve ilgili değerlendirmelere katılarak öğrenirler. Ayrıca, bir genel değerlendirme olan “Büyük Uzatılmış Deneme”yi tamamlamak zorundadırlar. Program, öğrencilerin geniş bir müfredatı tamamlamalarını ve çeşitli disiplinler arasında bağlantı kurmalarını teşvik eder.

IB Diploma Programı’nda öğrenciler, seçtikleri altı konu alanından üçünde “yüksek düzey” (Higher Level) ve üçünde “standart düzey” (Standard Level) olmak üzere altı ders alırlar. Ayrıca, teorik bir araştırma makalesi yazma, toplum hizmeti yapma ve bir öğrenim programını tamamlama gibi diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Programın sonunda, öğrencilere puanlama sistemine göre değerlendirme yapılır. Puanlar, her ders için 1 ila 7 arasında verilir ve toplamda 45 puan üzerinden hesaplanır. Ayrıca, ek bir puan olan “Büyük Uzatılmış Deneme” puanı da hesaba katılır.

IB Diploma Programı, uluslararası üniversitelere girişte öğrencilere avantaj sağlayabilir. Program, öğrencileri küresel bir perspektifle donatarak üniversiteye hazırlar ve genellikle zorlu bir çalışma yükü gerektirir. IB Diploma sahipleri, genellikle üniversite eğitiminde başarılı olurlar ve çeşitli üniversite kredileri kazanma fırsatı elde ederler.

Ancak, IB Diploma Programı, her ülkede ve okulda mevcut olmayabilir. Programın mevcudiyeti ve gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi almak için yerel okullarınızla iletişime geçmeniz önemlidir.