LGS

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinin liselere geçiş yapabilmek için girdikleri bir sınavdır. LGS, 8. sınıf öğrencilerine yöneliktir ve ortaöğretimdeki eğitimlerini sürdürebilecekleri liselere yerleşmelerini sağlar.

LGS, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olmak üzere beş bölümden oluşur. Sınavda sorulan sorular, öğrencilerin 8. sınıf müfredatı kapsamında öğrendikleri bilgilere dayanır. Bu sınavda öğrencilere, test formatında çoktan seçmeli sorular sorulur ve sınav süresi genellikle 120 dakikadır.

LGS’nin sonuçları, öğrencilerin liselere yerleştirme sürecinde kullanılır. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, tercih ettikleri liseleri belirleyerek başvuruda bulunurlar. Yerleştirme işlemleri, öğrencilerin sınav puanları ve tercih ettikleri liselerin kontenjanları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

LGS’nin amacı, öğrencilerin ortaokul eğitimlerinin ardından liselere geçişlerini adil ve objektif bir şekilde sağlamaktır. Bu sınav, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeye yöneliktir ve liselere yerleşimde önemli bir kriterdir.

Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, LGS’nin Türkiye’deki ortaokul öğrencilerinin liselere geçişini düzenleyen ve yerleştirme sürecinde kullanılan bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.