Mentörlük ve Rehberlik

MENTÖRLUK
“Konusunda eğitim almış ve belli bir tecrübe edinmiş olan, kişinin hedefine ulaşması için ona doğru yolları gösterme sorumluluğunu üstlenen uzman” biçiminde tanımlanan “mentorluk” kavramının geçmişi, Homeros’un Odysseia’sına kadar uzanır. Öğrencilerimizin bilişsel, davranışsal ve akademik gelişimlerini takip ederek bu alanlardaki eksiklerini gidermelerine rehberlik etmek amacıyla geliştirdiğimiz Mentor Öğretmenlik Sistemi ile her öğrencinin akademik ve sosyal alandaki gelişiminin izlenmesi; kendileri ile ilgili farkındalık, planlama ve değerlendirme becerilerinin artırmalarının sağlanması; akademik başarının ve motivasyonun yükseltilmesi; öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Günümüzde eğitim dünyasında sıkça söz edilen rehberlik, koçluk, danışmanlık gibi disiplinlerin ötesinde bir anlam taşıyan mentorluk sisteminde öğretmen; rol model ve yol göstericidir.

MENTÖR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNİN İÇERİĞİ
01.
Öğrencinin çalışma alışkanlıklarını, kişisel özellik ve ihtiyaçlarına göre en uygun şekilde düzenleyerek motivasyonunu yükseltmek ve onu desteklemek,

02.
Öğrencinin gelişimini belirli aralıklarla değerlendirip takip etmek, akademik ve sosyal alanda daha aktif olmasını sağlamak,

03.
Gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek öğrencinin sorumluluk bilincini kazanmasını sağlamak,

04.
Test çözme becerisini geliştirerek öğrencinin sınavlarda maksimum başarıya ulaşmasını sağlamak,

05.
Tüm bu kazanımlarla öğrencinin bir üst öğrenim basamağındaki hedefine ulaşmasını sağlamak,

olarak açıklanabilir.