TYT ve AYT Dersleri

1. Konuların günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve problemlerin öğrencilerin günlük hayatta
karşılaşabilecekleri olaylar üzerinden seçilmesi kalıcı öğrenmeyi sağlayacaktır.
2. Programda yer alan kazanımlar esas olmakla birlikte kazanım açıklamalarında yer alan
yöntem ve teknikler, öneriler ve sınırlandırmalar dikkatealınmalıdır.
3. Öğretim materyali hazırlama ve derse hazırlıklı gelmenin öğretmenin asli görevleri arasında
olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenler, fizik dersi ile ilgili bilgi, beceri, değer ve tutumları öğrencilerine
kazandırırken sadece ders kitaplarına bağlı kalmamalıdırlar. Sınıf düzeyi, öğrencilerin ilgi, hazır
bulunuşluk düzeyleri, öğrenme stilleri gibi unsurları göz önünde bulundurarak kazanımlarla tutarlı
olacak şekilde öğretim materyalleri (bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma
parçaları vb.) yapılandırmalı ve kullanmalıdırlar. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleri
ve diğer disiplinlerin öğretmenleriyle iş birliğiyapılmalıdır.
4. Derse ilişkin ön hazırlık gerektiren etkinliklerin hazırlığı okul dışında yapılabilir.
5. Kazanımlarda geçen deney ve simülasyonlar öğrencilerin akademik yeterliliklerine uygun
seçilmelidir. Bu nedenle öğretmen ders öncesinde ilgili deney ve simülasyonlara yönelik literatür
taraması yapmalıdır.
6. Deney ve simülasyon içeren kazanımlarda fiziksel ortamın yetersizliği durumunda öğretmen
gösteri deneyi yapmalı; konu anlatımında görsel ögelere yervermelidir.
7. Fizik konularının sanatsal faaliyetlerle kavratılmalıdır. Öğrencilerin konuları resim, karikatür,
fıkra, hikâye ve şiirlere dönüştürmesi öğrenmenin kalıcı olmasınısağlayacaktır.
8. Öğretmen güncel bilimi takip etmeli, alan ile ilgili yeni gelişmeleri öğrencilerle paylaşmaya
özen göstermelidir. Güncel bilimin takip edilmesine yönelik öğrencilere süreli yayınlar hakkında bilgi
verilebilir.
9. İlgili kazanımlarda Matematik, Kimya, Biyoloji, Müzik, Resim gibi branş öğretmenleri ile iş
birliği yapılmalıdır.
10. Öğretmen, bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye katkı sağlayacak projeler üretme
konusunda öğrencileri cesaretlendirmelidir. İlgili kazanımlarda TÜBİTAK, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Ajansı, KOSGEB projelerinin tanıtımına yönelik sunu hazırlamaları için öğrencileri
yönlendirmelidir.
11. Öğretmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözüne vurgu
yaparak geçmişten bugüne Fizik biliminin gelişimine katkı sağlamış Türk-İslam bilim insanlarının
çalışmalarının tanıtılmasınısağlamalıdır.
12. Öğretmenler, öğrencilerin sınıf ve laboratuvar ortamında yapılan bilimsel etkinliklerde
ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere sahip olduklarından emin olmalıdır. Çalışmalar öncesinde, güvenlik
kuralları hatırlatılmalı ve öğrenciler kendi ve başkalarının güvenliğinin sorumluluğunu almaları için
teşvik edilmeli ve uyarılmalıdırlar.
12
2.3. FİZİK DERSİ 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR DERS KİTABI FORMA SAYILARI VE EBATLARI
Sınıf Forma Sayısı Ebadı
9 20 19,5 cm x 27,5 cm
10 18 19,5 cm x 27,5 cm
11 29 19,5 cm x 27,5 cm
12 18 19,5 cm x 27,5 cm
Not:Forma sayıları üst sınır olarak verilmiş olup daha az da olabilir.
2.4. KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU
Dersin planlanması, işlenişi ve kitap yazım sürecinde ünitelerde yer alan kazanım sayısı ve
bunlara ayrılacak süreye ilişkin tablolar, göz önünde bulundurulmalıdır.
9. SINIF
Ünite Adı Kazanım Sayısı Süre / Ders Saati Oran (%)
Fizik Bilimine Giriş 4 6 8,3
Madde ve Özellikleri 4 8 11,1
Hareket ve Kuvvet 11 20 27,8
Enerji 8 16 22,3
Isı ve Sıcaklık 13 14 19,4
Elektrostatik 4 8 11,1
Toplam 44 72 100
10. SINIF
Ünite Adı Kazanım Sayısı Süre / Ders Saati Oran (%)
Elektrik ve Manyetizma 9 18 25
Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 16 22,2
Dalgalar 12 18 25
Optik 14 20 27,8
Toplam 39 72 100
11. SINIF
Ünite Adı Kazanım Sayısı Süre / Ders Saati Oran (%)
Kuvvet ve Hareket 33 76 52,8
Elektrik ve Manyetizma 29 68 47,2
Toplam 62 144 100
12. SINIF
Ünite Adı Kazanım Sayısı Süre / Ders Saati Oran (%)
Çembersel Hareket 15 34 23,6
Basit Harmonik Hareket 5 20 13,8
Dalga Mekaniği 8 26 18
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite 11 26 18
Modern Fizik 15 22 15,4
Modern Fiziğin Teknolojideki
Uygulamaları
14 16 11,2
Toplam 68 144 100